Zanim kupisz kase fiskalna

Handlarze dokonujący sprzedaży mają obowiązek wystawiania rachunków za dokonane transakcje sprzedaży. Paragony otrzymywane od sprzedawców, szczególnie w obrocie detalicznym, podlegają rejestracji. Urządzeniem rejestrującym obrót oraz kwoty podatku VAT i dochodowego jest kasa fiskalna. Sprzedawca, którego przychody przekroczyły w poprzednim roku podatkowym kwotę 20 tysięcy złotych zobligowani są do rejestracji sprzedaży poprzez użycie kasy fiskalnej.

erp w chmurze

Kwota ta nie dotyczy podmiotów wprowadzających do obrotu handlowego wybrane rodzaje towarów między innymi niektórych podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym jak na przykład alkohol czy papierosy, wyroby z metali szlachetnych (między innymi biżuteria), nowych środków transportu czy terenów budowlanych lub przeznaczonych pod zabudowę. Pod koniec każdego dnia użytkownik kasy fiskalnej ma obowiązek wykonać raport dobowy fiskalny. Podczas tego podliczenia następuje zapisanie w pamięci kasy całodziennego utargu. Po wygenerowaniu raportu nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian. Ponadto kasa fiskalna rozbija poszczególne wartości sprzedaży z podziałem na odpowiednie stawki podatku. Najtańsze kasy fiskalne kraków kosztują kilkaset złotych, ale ich ceny mogą dochodzić nawet do kilku tysięcy złotych. Budowa kasy fiskalnej obwarowana jest szczegółowymi przepisami. Przed dopuszczeniem kasy do użytku jest ona szczegółowo sprawdzana pod względem budowy, funkcjonalności czy zastosowanego oprogramowania. Kasy fiskalne mogą posiadać system elektronicznego zapisu transakcji ewidencjonowanych za jej pomocą. Jeżeli kasa fiskalna nie posiada takiej funkcji to posiadać musi mechanizm wydruku oryginału paragonu przeznaczonego dla klienta jak i kopii dostępnej dla sprzedawcy w celu archiwizacji dla celów podatkowych. Kopie paragonów można okazać na przykład przy kontroli. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów kas fiskalnych, a ich dobór zależy od potrzeb sprzedawcy. Większe podmioty potrzebują kilku kas, których funkcjonowanie może być połączone w lokalnej sieci, a całość podłączona do komputera lub kasy głównej. Duże znaczenie przy wyborze tego urządzenia ma także rozmiar działalności. Dla małych sklepików nie potrzebna jest kasa nafaszerowana różnego rodzaju funkcjami.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl