Zanieczyszczenie powietrza na swiecie

Z zanieczyszczeniem powietrza jesteśmy do zakładania na co dzień. Normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ściśle określają jakie stężenie szkodliwych substancji w atmosferze jest dopuszczalne, by istniałoby wówczas pewne dla naszego zdrowia, a i nie było złego pomysłu na glebę i wody gruntowe. Głównym sprawcą powstawania niekorzystnego składu atmosfery jest ktoś, rozwój cywilizacji i przemysłu.

Niezwykle istotne stanowienie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzkiego ma skład atmosfery w różnorodnego rodzaju zakładach przemysłowych. Dyrektywa ATEX niezbędna w terenach członkowskich Unii Europejskiej i poprawiająca normy zapewniające bezpieczeństwo warunków roli w treści zagrożonej wybuchem, nakłada na pracodawców szereg obowiązków mających wykluczyć ryzyko eksplozji. Drinkom z kluczowych wymogów jest zapewnienie właściwej wentylacji i zapobieganie układaniu się szkodliwych substancji w powietrzu narażonym na kontakt z potencjalnym źródłem zapłonu. Przedsiębiorca posiada dwie możliwości: musi zapobiegać kładzeniu się w miejscach niebezpiecznych substancji, takich jak pyły, gazy, mgły i opary, jakie w wymieszaniu z powietrzem tworzą wybuchową mieszankę. Druga drogę to wyeliminowanie ryzyka zapłonu, lecz biorąc pod opiekę, że wszędzie przychodzi do stworzenia wszechobecnej energii elektrostatycznej oraz do jej wyładowań - doskonałe wyjście powtarza się prostsze. Naprzeciw potrzebom przedsiębiorców wychodzi nowa technologia. Industrial dust collectors, to system odpylania, który jest samą spośród niezwykle atrakcyjnych a regularnie używanych metod oczyszczania powietrza. Brane w współczesnym punkcie odpylacze przemysłowe dzielimy na krótkie oraz mokre. Zatrzymując się na ich sposobach działania, możemy wyodrębnić urządzenia takie jak: - komory osadcze (korzystają z chęci grawitacji), - odpylacze suche elektrostatyczne (korzystają energii elektrostatycznej), - cyklony (wykorzystują siłę odśrodkową), - odpylacze filtracyjne (wykorzystują różnego typu filtry). Mokre odpylacze przemysłowe działanie umieszczają na procesach płukania. Stanowią zatem drugiego rodzaju płuczki: - z zastosowaniem, - bez wypełnienia, - pianowe, - z przepływem gazu przez zamknięcie wodne. Szereg dostępnych metod filtracji powietrza umożliwia myślenie o zabezpieczenie i zdrowie ludzi również w przemyśle, jak oraz w utrzymaniu codziennym.