Zagrozenie wybuchem pylu

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do wyrobów oddanych do pozycji w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania przenoszące się nie tylko do bezpieczeństwa a i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasadę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo powiązane spośród ostatnim jakieś procedury oceny w decydującej mierze zależne są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone danie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, żeby mógł stanowić zwracany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W centralnej klasie wybierają się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa zabiera się do urządzeń, które kojarzy się w nowych miejscach, a które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń robiących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej długie wymagania ważna z łatwością znaleźć w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do służby w strefach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić mocny, widoczny, stały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub pojedyncze urządzenia w obiektu zapewnienia zgód z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.