Zaburzenie psychiczne borderline

Cyklotymia jest wybierana, jak małe zaburzenie psychiczne, określane także jako stan depresyjny, który zawsze wciąż nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość dobrze się od siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skupimy się na prawdziwym zaprezentowaniu, czym stanowi wprowadzona anomalia psychiczna. Zaczynając a od początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Prawdopodobnie żyć czynnikiem prowadzącym do powstania choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej stwierdzenie jest możliwe zazwyczaj w wczesnej i trzeciej fazie bycia człowieka, tworzy się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu oraz prowadzi do poważnej destabilizacji w mieszkaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna zostać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie wtedy stricte leczenie farmakologiczne, zbliżone do zabiegu działania depresji, bowiem podawane preparaty będą zawierały często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem działania będzie psychoterapia.

Fazy Zachorowanie na cyklotymię określa się uciążliwymi zmianami nastroju. Można ją podzielić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą zwracają się: abulia, czyli problem z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i wywiady z uwagą, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz minusie wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne sprawie i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry humor, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i ograniczone zapotrzebowanie na sen, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności analitycznego myślenia, problemy z koncentracją uwagi, siła i wrogość, poczucie mocy oraz entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta zwykle pojawia się u kobiet, które cierpią na dwubiegunowość. Gra tym wpływ posiadają ponad takie elementy jak wielki stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, jak i też stresujące sytuacje. Ponadto znacznie znaczący zysk pamiętają więcej wykształcenie i miejsce, w której odbywają potencjalnie chorujące osoby.