Wniosek o zwolnienie z kasy fiskalnej

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w realizacji gospodarczej ma jeszcze szerszą rzeszę przedsiębiorców, zawsze są możliwe wedle obowiązujących przepisów zwolnienia z obecnego obowiązku.

Utrata uprawnienia do takiego zwolnienia, może wynikać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek używania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z zakresu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz lekarzy. Więc kto tak rzeczywiście nie pragnie zawierać kasy fiskalnej? Między innymi zajmują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do pewnych czynności. Podatnik wykonujący prace zwolnione przedmiotowo nie potrzebuje ich widzieć na kwocie fiskalnej. Kto nie musi mieć kasy fiskalnej: dostawa usługi czy świadczeń z obszaru usług nadawczych, usług internetowych, usług powiązanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w strony naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z obróbką odpadów, usługi połączone z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w zasięgu noclegów, usługi oferowane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi gospodarcze i ubezpieczeniowe, wynajem i pomoce zarządzania nieruchomościami, usługi połączone z obrotem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z życiem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi dostarczane przez agencje oraz systemy eksterytorialne.

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/worki_do_pakowania_prozniowego/1/

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoko wymienione, mogą jeszcze stosować ze zdjęcia przedmiotowo-podmiotowego. Podstawa do ostatniego rozwiązania przysługuje ze względu na formę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z czynności wymienionych był w ubiegłym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może brać ze usunięcia z kas dla całości sprzedaży.