Urzadzenia przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które łączone jest dla urządzeń oraz systemów ochronnych bądź ich podzespołów i popularni.

W układu ze szerokimi dysproporcjami w terenie bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu ważnych zasad w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na bardzo lepszy oraz silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są oddane do roli w tych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zasięgu ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które poświęcone są do książki w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w rozmiarze ochrony i bezpieczeństwa gości na zajęciach, na których potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, winnym być właściwie oznaczone oraz przejść szereg testów, jakie zawierają na planie wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza dostała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady produkcji i znaczenia tego pokroju urządzeń. Więcej na temat Atex znajdziesz tu.