Tlumaczenie stron

Wpływania to mówienie znaczenia pomiędzy dwoma językami. Ważna je rozdzielić na pisemne i ustne. Tłumaczenia pisemne sprowadzają się przede każdym do przekazywania treści tekstu, który jest napisany. Czasem i zapoznaje się teksty przekazane za pomocą głosu czy wizualnie. Taki rodzaj przekładu jest rozciągnięty w toku oraz silna skorzystać  różnych usłudze jak np. słownik. Rozumienia te określają się olbrzymią dokładnością a dużo odpowiednią jakością.

Tłumaczenia ustne są tu a już, na bieżąco, z ważnymi twarzami także w trakcie danych wydarzeń. Tłumacząc ale w takiej sytuacji, należy pisać więc ze zrozumieniem treści. Przekład ustny można podzielić na na symultaniczny i konsekutywny. Te ważne to rozumienia równoczesne, czyli takie, że działają się w szczelnej kabinie, przez która widać przemawiającego. Urządzenie wtedy nie przepuszcza żadnych odgłosów. Nie trzyma także bliskiego związku z tłumaczem. Nie wolno też poprosić o powtórzenie komunikatu. Tłumacz symultaniczny musi zawierać duży refleks oraz stanowić twardy na stres. Do kolejnej grupy należą tłumaczenia konsekutywne czyli polegają na tym, że tłumacz czeka, aż prelegent skończy swoje działanie. W trakcie wystąpienia uważnie słucha swego rozmówcy, często i sporządza notatki. Po wyjściu, czy w okresie luki w przemowie, tłumacz odtwarza mowę w stylu lubianym. Tłumaczenie konsekutywne odnosi się do selekcji najważniejszych wiedz oraz dania podstaw danego zdania. Tłumaczenia takie ćwiczone są przeważnie podczas oficjalnych wystąpień polityków, Obecnie tłumaczenia konsekutywne zastępuje się często tłumaczeniami symultanicznymi. Dobrze wyszkolony tłumacz konsekutywny istnieje w okresie odtworzyć dziesięciominutowe przemówienie, bez przerwy. Tłumacze powszechnie stosują specjalny system notatek, budujący się ze osobnych symboli oznaczających słowa- klucze oraz znaków spójności, akcentowania czy przeczenia. Niestety istnieje istotne zapamiętanie poszczególnych wyrazów, ale konkretnej informacji. Pozwolą one potem odtworzyć ciąg myślowy mówcy. Wyróżniamy także tłumaczenia szeptane, liaison, a vista, a i tłumaczenia ustne prawne lub sądowe. Do kategorii specjalnych tłumaczeń można zaliczyć migowe, medyczne, fokusowe ustne dla służb publicznych, ustne towarzyszące. Tłumaczenia konsekutywne są bardzo trudną pracą, która pragnie dobrej znajomości języka oraz odpowiedniego przygotowania. Przed rozpoczęciem pracy, tłumacz powinien dostać niezbędne materiały dotyczące dziedziny tłumaczenia.