Systemy oczyszczania powietrza w przedsiebiorstwie

Podczas wybierania systemów oczyszczania powietrza w naszym przedsiębiorstwie produkcyjnym, musimy brać pod uwagę jakość takiego systemu. Warto pamiętać, że nie ma tu właściwie sposobu na “obejście” tego tematu – jeśli chcemy pozbyć się zanieczyszczeń produkowanych przez maszyny na hali produkcyjnej, nie możemy wykorzystywać do tego celu żadnych tanich, kupowanych na bazarze za bezcen urządzeń, które rzekomo mają funkcję filtrowania powietrza.

Nie przedstawiają one sobą żadnej wartości, a jedynym sposobem na zapewnienie swoim pracownikom bezpieczeństwa pod kątem czystości powietrza na stanowisku pracy, jest montaż profesjonalnego systemu odpylającego.

Cyclone czyli cyklony odpylające, lub innego rodzaju urządzenia stosowane w podobnych przypadkach, nie wymagają żadnych kosztownych ingerencji w strukturę budynku fabryki czy huty. Zabieg instalowania urządzenia filtrującego powietrze przeprowadza się szybko i sprawnie, dzięki czemu w krótkim czasie zaczniesz odczuwać i to dosłownie, korzyści z tej inwestycji. Zanieczyszczenie powietrza pyłami to ryzyko dla każdego, kto przebywa na terenie skażonej w ten sposób hali. Tutaj nie ma odporniejszych i słabszych, którzy odpadną i zanieczyszczą swój organizm pyłem. Tutaj każdy bez względu na wiek czy płeć jest jednakowo narażony na szkodliwe działanie pyłów pochodzenia chemicznego, mineralnego, czy każdego innego.

Przygotowanie odpowiedniego stanowiska pracy dla pracowników na hali, wyposażonego w odpowiednie narzędzia pracy i surowce, to jedno, a zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa przy pracy to drugie. Zakład pracy w żaden sposób nie może ryzykować narażenia pracownika na jakiekolwiek ubytki na zdrowiu spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem miejsca pracy, nawet wówczas, gdy pracownik jest poinformowany o szkodliwych warunkach pracy. Na szczęście innowacyjne technologie w dziedzinie filtrowania powietrza błyskawicznie rozwiązują ten problem.