Strefa zagrozenia wybuchem w akumulatorowni

drukarki fiskalne posnetPosnet THERMAL FV - drukarka fiskalna Polkas Kraków

W moc obiektach przemysłowych istnieją strefy wybuchu (Ex). Atmosfera grożąca eksplozją wydobywa się prawie wszędzie, zwłaszcza w przemyśle. Wiele materiałów niezbędnych do wykonania procesów pracy jest palnych lub zagrażających wybuchem. Znacznie w sektorze chemicznym, petrochemicznym lub spożywczym, to co wewnątrz tym chodzi, tam stopień ryzyka jest najogromniejszy.

Ze powodu na katastrofalne skutki wybuchu wskazane jest przyjęcie podobnych kroków, aby temu zapobiec. Jednym z nich stanowi explosion safety system, czyli system zabezpieczenia przed wybuchem. Prawidłowo działający układ zezwala na tłumienie, a nawet izolowanie eksplozji. Najnowocześniejsza i najłatwiejsza jakościowo technologia pomiarowa pełni w układach przemysłowych funkcję ochronną. Pomaga ona gdyż w zauważalny sposób instalacje przemysłowe przed ich uszkodzeniem. Kalibracja tych sposobów jest bezpośrednio w pojedynczych urządzeniach (kalibratory przenośne). Ważnym zadaniem systemów ubezpieczenia jest redukcja ciśnienia powstającego podczas wybuchu do zakresu nie powodującego zniszczenia narzędzia bądź obiektu (dekompresja). Doskonale kształtują się one do zabezpieczania takich konstrukcji jak silosy, zbiorniki, kruszarki, suszarki itp. Normatywne wymagania dotyczące kontroli budowanej w zakresach zagrożenia początkiem są znacznie hojne.
Na gruncie państw członkowskich Unii Europejskiej normą odniesienia jest dyrektywa ATEX mająca o wnętrzu i realizacji systemów zabezpieczających. Wprowadza ona podział obszarów delikatnych i liczy pod opiekę potencjalne zagrożenie (źródła zapłonu elektryczne i nieelektryczne), albowiem badania wykazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu ale w 50% przypadków. W związku z ostatnim, uwzględnienie w zasadach zagrożeń tylko elektrycznych było słabe do zrealizowania zadowalającego stopnia ochrony. Eksplozja potrafi być natomiast wywołana przez czynniki takie jak np. gorąca nawierzchnia.
Wnętrze w tryby bezpieczeństwa przed wybuchem, wspólne z regułą ATEX wymagają być też odpowiednio oznakowane, a dobrze znakiem CE oraz znakiem Ex w sześciokącie (ochrona przed wybuchem).
Mimo, że dania i style ochronne są ciągle udoskonalane, to jednak zawsze wiele zależy od człowieka, jego władzy oraz nauce – zwłaszcza w ciemnych sytuacjach.