Strefa zagrozenia wybuchem przepisy

Do początku może zdobyć właśnie w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka wychodzi z prawdy w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i dużo innych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w niektórych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie także tworzyły wielką ścianę w zmianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, przychodząc na urządzeniach działających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co zatem są oznaczenia ATEX? Pod tą określą zawierają się szczegółowe wymagania, znane w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi robić każdy produkt, przeznaczony do dawania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi podstawami, potrafią stanowić regulowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one jednak być niezgodne z regułami unijnymi również nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dane do pozycji w miejscach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie wspólne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. A tak: Producent poprzez zlokalizowanie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, że produkt ten robi podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich mówi zagrożenie wybuchem zostały podzielone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o sposobie zagrożenia, jak zaś jego sił: - strefa gazów, cieczy również ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - siła A wtedy dania oddane do książce w kopalniach, - grupa II to narzędzia przeznaczone do aktywności na powierzchni w mieszkaniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia oraz siły na uderzenia. Na wynik jest uzależniona klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może tworzyć urządzenie. Które są korzyści pochodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.