Standardy ksztalcenia bezpieczenstwo narodowe

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w dziale BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, jakie muszą dokonać produkty wykorzystywane w przestrzeniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde urządzenia zrobione na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgodność z poradą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a też zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą informację są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla danego produktu dostępny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko używanymi w sektorze. Głównie są do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze stosuje się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W terminie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi dokładne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji winnym istnieć także zawarte następujące informacje: szkoła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do warunków dużego biura i dostarczać na moc jego danych efektywnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w przyrównaniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.