Serwis kas fiskalnych

Kasy fiskalne serwis jest konieczny nie tylko podczas awarii urządzeń, ale i podczas obowiązkowego przeglądu kas, a także w okresie kiedy otwieramy i zamykamy działalność. Zgodnie z założeniem jedyną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może zainteresować się jej naprawą, jest pracownik firmy serwisującej legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca jest do sprzedawcy kas fiskalnych z inicjatywą nawiązania współpracy i zawarcia umowy dealerskiej, – po otrzymaniu zgody kieruje co najmniej dwóch pracowników na szkolenie certyfikujące, które jest zakończone egzaminem. W czasie szkoleń serwisant zdobywa prawa na wszystkie typy urządzeń fiskalnych, które znajdują się w możliwości producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje osobistą i opatrzoną zdjęciem legitymację także swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, jakie są odpowiednie do czynienia napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz koniecznych przeglądów technicznych, a także wysyła jego możliwości do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia uzyskuje się na czas jednego roku oraz porusza ono właściwego rodzaju kasy – zakończeni kursu nie daje to serwisantowi dobra do pielęgnacji wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a jedynie do pozbywania się decyzji w niektórych modelach. Serwisant jest zobowiązany do codziennego zwiększania swoich wiedz poprzez start w zakładach produktowych, powinien również co roku wystąpić z pismem do producenta o przedłużenie terminu ważności uprawnień. Wymóg napisany w zgodzie dealerskiej to posiadanie przez jednostkę serwisującą magazynu części zamiennych, jak jeszcze narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej. Dodatkowo serwis jest odpowiedzialny do zaopatrywania klientów w tematy eksploatacyjne, które pochodzą od producenta. Autoryzowany serwisant, jaki nie przeprowadza obsługi kas fiskalnych w walucie do ostatniego prawej, nie jest prawa do prowadzenia serwisu także musi oddać legitymację producentowi. Serwisant może obsługiwać kasy fiskalne tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest człowiekiem jednostki powiązanej z producentem umową dealerską.