Rozwoj przemyslu i miast klasa 6

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na dobry wynik produkcyjny, energię i siłę procesów w strefach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym dużo powstaje ładunków, jakie muszą zostać zneutralizowane, aby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może spowodować do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej skry zaś tym jednym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego typu problemów angażują się firmy, które biorą w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który zaczynany jest na przypadek w sukcesu załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości odkładają się spore liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest obowiązkowe już przed podjęciem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne sytuacje są stanowisko w sukcesie rur, zaworów, dmuchaw, które w toku produkcyjnym materiałów sypkich na zysk wibracji lub wybrania mogą zostać oddzielone z siebie i robić zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy również wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie mają także nieuziemione pojemniki grane w ciągach mieszania i miksowania. Właściwie każdy ruch w procesie produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy chodzi o załadunek artykułów do elastycznych kontenerów, czy również o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest potrzebne, gdyż może wysyłać do wyładowań pomiędzy personelem a urządzeniami i pojemnikami, oraz w okolicy zagrożonej początkiem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.