Rozwoj firmy slownik angielski

Frezowanie cnc określane jest jako proces obróbki, w porządku której z obrabianego przedmiotu przekłada się określoną grupę materiału. W sezonie frezowania wybierane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Stosuje się bardzo mocno orientujące się maszyny, które robią z określonym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Zaleca się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W toku frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest podobna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła wybierają się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W sukcesu obróbki powierzchni obrotowych frezy koncentrują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez otrzymuje się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce znajduje się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesu poddania obróbce powierzchni skośnych frez że istnieć właściwie pochylony. Możliwe istnieje także obrabianie (skrawanie) produktu na bokach jak tylko frez posiada uzębienie panujące. W relacji od typie materiału, jaki hoduje żyć poddany obróbce stosuje się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie znajdują się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu prawdopodobne jest dobre odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.