Psychoterapeuta czyli lekarz ds psychiki

Psychoterapeuta zaproponuje psychoterapię, która stanie się zbawienna dla zatroskanych osób przeżywających życiowe komplikacje i stawiających sobie trudne pytania.  Psychologiem wykwalifikowanym w rozmaitych metodach służących leczeniu dysfunkcji ludzkiej psychiki i stanu ducha jest psychoterapeuta. Warto zaznaczyć, iż główną techniką rekonwalescencyjną stosowaną w psychoterapii jest kontakt międzyludzki, podczas gdy w psychiatrii są to środki farmakologiczne. Z tego powodu psychiatrami zostają osoby posiadające wykształcenie medyczne, natomiast psychoterapeutami stają się studenci psychologii praktykujący wyuczone teorie za pomocą psychoterapii. Jest to kuracja zaburzeń nerwicowych i anomalii osobowości, polegająca na modyfikacji dotychczasowych zachowań oraz postaw pacjenta. Kraków jest co prawda ogromną aglomeracją, ale wyszukanie psychoterapeuty w przepastnych zasobach sieci internetowej nie powinno nastręczać kłopotów. Podobnie jak w przypadku lekarzy innych specjalizacji, warto zasięgnąć opinii pacjentów korzystających aktualnie lub w przeszłości z usług danego terapeuty.

Certyfikowany psychoterapeuta już podczas pierwszego spotkania postara się zdiagnozować problem nękający pacjenta, a dopiero następnie zasugeruje najbardziej adekwatną metodę psychoterapii. Niekiedy postawienie trafnej diagnozy wymaga odbycia kilku wstępnych wizyt, ponieważ często zidentyfikowanie prawdziwego zmartwienia klienta często okazuje się niełatwym zadaniem. Sytuacja komplikuje się zwłaszcza wtedy, gdy nawet sam pacjent nie potrafi jednoznacznie określić źródła swoich trosk czy choćby wyartykułować na czym polegają. Z tego i innych powodów, psychoterapeuta pracuje ze swoimi klientami nawet przez kilka lat, zanim ich problemy zostaną całkowicie rozwiązane. Nie wolno się jednak zniechęcać długoterminowością potencjalnej psychoterapii, ponieważ wyleczenie z niektórych traum po prostu wymaga wieloletniego analizowania i naprawiania szkód wyrządzonych przez uraz psychiczny.

Rozmowa psychoterapeuty z pacjentem nie jest normalną konwersacją, lecz niezwykle złożonym procesem, podczas którego specjalista operując swoimi umiejętnościami psychoterapeutycznymi próbuje poznać zakamarki ludzkiego umysłu. Rzecz jasna, psychoterapeuta nie jest wcale jednostką omniscentną, aczkolwiek zna wielorakie sposoby dotarcia do nieświadomości oraz potrafi zbadać jej właściwości tudzież anulować niektóre pejoratywne skutki jej oddziaływania na świadomość. Warunkiem sukcesu terapeutycznego jest otwartość i absolutna szczerość ze strony pacjenta, który w celu zdobycia odpowiedzi na nękające go pytania, powinien przełamać wewnętrzne tabu oraz opowiedzieć bez cenzury o swoich przeżyciach. Czasem nawet blokada spowodowana milczeniem podczas sesji stanowi dla wprawnego psychoterapeuty wskazówkę, dlatego przede wszystkim należy postępować w zgodzie ze sobą.