Psychika tlumu

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem konieczne jest branie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowy zaprojektowanych oraz sprawionych razem z regułą ATEX obowiązującą w końcach UE.

W działalności, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) przydatne jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby pracowało w wszyscy sprawnie, przydatne jest wprowadzenie odpowiednio dopracowanych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technicznych, technologicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w pracy W pracy odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) sprowadza się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich składają się skupiska miału (na przykład wokół obrabiarek), do ostatniego końca należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń i tejże instalacji odpylającej, skoro ona dodatkowo może wykonywać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zjawisku, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i ubezpieczenia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i urządzeń odpylających zaprojektowanych zgodnie z poradą ATEX i posiadających dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w plany gaszenia (iskier i / lub pożaru) w samych instalacji.