Pospiech gif

Ogień jest wyjątkowo niszczycielską siłą. Kiedy na własnej drodze znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal wszystkie dane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego produktu do poskramiania pożarów kieruje się różne sposoby gaśnicze. Najmodniejszym jest absolutnie woda. Jednakże nie w wszelkim przypadku można się nią podawać. W pożarach używa się również dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i łagodzenia jego rozprzestrzeniania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie z ostatniego, że można ją łączyć wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie definiuje to, iż nie ważna spośród niej używać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest zdolnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych stanowisk nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na przynoszeniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych przesuwających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, a po paru minutach gaśnie ogień. Parę przyjmuje się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. Także w obecnych faktach ogień musi się szerzyć jedynie na obszarze zamkniętym. W zakresie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.