Para wodna to gaz

https://www.grupa-wolff.eu/oferta/odkurzacze-atex/

Para wodna jest wszechstronnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Używa się ją jedynie w pomieszczeniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na łatwych powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para ma mały ciężar zdrowy i w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Przekonuje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny to być szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną dopasowuje się do gaszenia pożarów, które mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy potrafi stanowić praktyczna do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wpadają w odpowiedź z wodą w specyficznych warunkach temperaturowych. Nie niezbędne jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w rezultatu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest zły. Para wodna rozcieńcza palne gazy w powierzchni spalania. Najbardziej sprawne i aktywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest kierowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być podawana wyłącznie w ostatnich pomieszczeniach, co do których przedstawia się pewność, iż nie stoją w nich mieszkańcy. Z koncentracje na zdrowe ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić delikatna dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.