Mikroskopy stereoskopowe leica

Mikroskopy stereoskopowe to urządzenia optyczne, jakie posiadają dwie oddzielne soczewki, wyglądające i chroniące się trochę jak okulary. Dzięki temu, iż nie stanowi toż jakaś soczewka- jak np. w lunecie czy teleskopie, możemy widzieć szerzej a znacznie przestrzennie. Dostarczają do powiększania obrazu do niewyobrażalnych wielkości. Dzięki tak właśnie dopasowanym soczewką patrzenie w nich, jest prawie trójwymiarowe, co daje na zdrowsze obserwowanie zjawiska. Pod takim mikroskopem możemy obserwować np. coś małego co się porusza- robaczka, owada, czy jakąś bakterię. Mikroskopy stereoskopowe są w mieszkanie powiększyć obraz z trzech razy do ponad dwustu razy, więc są wielki zakres powiększania. Dzięki temu, że jeden system istnieje nie dużo oddalony z badanej przez naukowca próbki znajduje się tam mało światła co daje, że badanie że istnieć prawdziwsze. Jest kilku odbić. Ważna je rozłożyć na dwa sposoby: będące w sposobie Abbego, czyli taki, gdzie daje się obiektyw czołowy dający w pewnej sztuce, i w układzie Greenougha, gdzie istnieją dwa obiektywy będące odmiennymi od siebie. Pierwsze wynalezione mikroskopy, to mikroskopy optyczne, które do obserwacji potrzebowały światła dziennego. Utrudniało to niezwykle pracę, gdyż naukowcy mogli badać przedmioty tylko podczas dnia, a gdy oczywiście nie każdy pracuje lecz w dobę, albo nie każdy wyrobi się z działalność w układzie dnia, czasem trzeba coś dokończyć wieczorem, a nawet w nocy. Pierwsze wykonane prototypy mikroskopów były widoczne obecnie w XVI wieku, jednak podawały one naprawdę niskie powiększenie, że nigdy nie zostały przyznane za urządzenia, jakie potrafią wykonywać badaczom.