Mikroskopija u tamnom polju

Kolposkop został wynaleziony przez Hansa Hinselmanna w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym. Istnieje wtedy sprzęt do poszukiwania ginekologicznego, który oczekuje i trwa się podobnie do mikroskopu, czyli dzięki wmontowanym soczewką pozwala odpowiedniemu lekarzowi na prawdziwe przeprowadzenie badania kobiecych narządów rozrodczych.

Jest on specjalnie skonstruowany po to, żeby badać srom, pochwę, kanalik dolny szyjki macicy oraz samą szyjkę macicy. Urządzenie to daje w przeciągu bliskiego czasu, bo tylko kilku minut rozpoznać, czy dany kobiecy organ jest zagrożony chorobą, albo nie, czy są na nim każde zmiany nowotworowe, albo nie może ich śladów. Choroba nowotworowa jest współcześnie najbardziej złośliwym ze wszystkich schorzeń. Mimo zaawansowania medycyny w nowych czasach, jest ona nadal właściwie nie uleczalna, jeśli zostanie wykryta za późno. Stąd te oprócz standardowych badań ginekologicznych, które nie są w bycie znaleźć wczesnego stadium zmian nowotworowych, łączy się szereg innych badań, takich jak na dowód cytologię. Przecież jest zatem zrozumienie, które lecz w siedemdziesięciu procentach umie wykryć zmiany nowotworowe. Kolposkopia, która odbywana jest przy zastosowaniu narzędzia nazywanego kolposkop jest o moc bardziej skuteczna, gdyż daje aż ponad dziewięćdziesiąt procent okazji na wykrycie nowotworu w oryginalnym jego stadium. Dlaczego jest toż takie ważne? Ponieważ lecz w pierwszej, najmniejszej fazie zmian nowotworowych stanowi on w stu procentach uleczalny, natomiast czym dużo zaawansowane stadium, tym niższa szansa pacjentki na życie. Trudni w części medycyny, oraz specjaliści skupiający się tematem ginekologii i nowotworów narządów rozrodczych kobiet przekonują, że warto jest związać obie metody badań, czyli przeprowadzić badanie cytologiczne oraz badanie przy wykorzystaniu kolposkopu. Dużo to praktycznie stu procentową gwarancję szybkiego wykrycia raka i praktycznie pewność jego wyleczenia. Dlatego tak o robić badania przynajmniej raz na kwartał.