Leczenie zaburzen osobowosci

Zaburzenia osobowości to nie choroby, które leczy się skutecznie za pomocą leków oraz psychoterapii. Większość lekarzy powie nam jednoznacznie, że nie jest w stanie wyleczyć zaburzeń osobowości. Nie stosuje się w tym celu nawet elektrowstrząsów. Wszystko dlatego, że osobowość to coś, co jest niezwykle trudne do zmiany.

Jednakże istnieją terapeuci, którzy leczą zaburzenia osobowości. Co więcej – robią to dość skutecznie. Jak to się robi? Zwykle konieczna jest długoletnia psychoterapia, podczas której konieczne jest nauczenie się nowych wzorców reagowania na rzeczywistość. Aby wyleczyć takie zaburzenie, konieczna jest bardzo duża praca pacjenta.

Czym są zaburzenia osobowości? Z reguły są one wykrywalne przez testy psychologiczne. Nie da się ich wykryć poprzez stosowanie jakichkolwiek badań biologicznych, bo nie mają one markerów biologicznych ani genetycznych. Zaburzenia osobowości to, w skrócie – wszystko to, co określamy trudnym charakterem. Jest to taka osobowość, która powoduje, że człowiek ją posiadający ma same problemu i wszyscy widzą, że ma problemy. Osoba taka bardzo często dziwnie się zachowuje, które odbiegają od standardowych norm przyjętych w społeczeństwie. Jest to na przykład narcystyczne zaburzenie osobowości powodujące, że nasze relacje z innymi są bardzo krzywdzące. Na osobowość składa się afekt, czyli sposób przezywania emocji, reaktywność, a także sposób, w jaki rozpatrujemy poznawczo rzeczywistość nas otaczającą. Jak mówi znany psychiatra Kraków prywatnie, z zaburzeniami osobowości meczy się około 3 procent ludzkości. Przykładem jest Britney Spears, która ma osobowość z pogranicza, tak zwane borderline.

Jakie są przyczyny zaburzeń osobowości? Psychiatrzy i psychologowie twierdzą, że winne jest nie tylko środowisko, w którym się wychowujemy, ale także geny oraz przebyte w dzieciństwie urazy. Osoby z zaburzeniami osobowości mają zwykle wiele zaburzeń towarzyszących, powstałych na bazie pierwotnego zaburzenia.