Ladunek elektryczny ma elektron

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na ograniczeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na skutek przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie odnosi się go w obszarze transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że stanowić nową formę. Najprostsze i nieco skomplikowane modele pokazują się z zacisku uziemiającego i z przewodu. Bardziej rozwinięte i rozbudowane technologicznie są wyposazone w styl kontroli stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, to gdy uziemienie zostało w prawdziwy sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są wprowadzane w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W zysku napełniania lub opróżniania zbiorników o różnej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstawania że być zarówno mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub wyróżnianie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W sukcesie łatwego i szybkiego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie zauważalny w perspektyw iskry. Brak opiece nad rozładowaniem iskrowym może skutkować zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co oznacza eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.