Kogo mozna nazwac uzytkownikiem kasy fiskalnej

Gdy myślimy o założeniu sklepu, na przykład z odzieżą, oczywistym jest, że jedną z pierwszych rzeczy, które musimy zakupić, jest kasa fiskalna. Jest to spory wydatek, ale konieczny, bo żadna transakcja kupna-sprzedaży nie może się odbyć bez zarejestrowania jej na kasie fiskalnej – gdyby tak się stało, przestępstwo popełnia pracownik, który dokonuje tej transakcji.

Kasy fiskalne sklepowe muszą zostać zarejestrowana na właściciela firmy, czyli sklepu, w którym jest ona użytkowana. Jednak nie oznacza to, że tylko właściciel może operować kasą. Użytkownik kasy fiskalnej, jak sama nazwa wskazuje, to po prostu osoba, która na tej kasie nabija poszczególne transakcje i wydaje paragony. Bez względu na to, czy użytkownikiem kasy jest legalny pracownik sklepu, jego właściciel, czy też osoba zatrudniona w sklepie nielegalnie, obowiązują go obowiązki użytkownika kasy. To znaczy, że każdy użytkownik kasy ma obowiązek wydać paragon sprzedaży zgodny ze stanem faktycznym – czyli nie wolno nabijać klientowi ani mniej, ani więcej towaru, niż miało to miejsce w faktycznej transakcji. Nie wolno też, pod karą grzywny, nie wydrukować paragonu z danej transakcji, albo nie wydać go klientowi.

W celu ułatwienia identyfikacji paragonów, sklepy, w których pracuje większa liczba pracowników, mają możliwość drukowania na paragonie imienia lub nazwiska pracownika, który dany paragon wydał. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne dla sklepu, jak i dla klienta, bo dzięki temu mamy czarno na białym informację, kto daną transakcję obsługiwał, a zatem kto będzie pociągnięty do ewentualnej odpowiedzialności w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w danej transakcji.

Nowoczesne kasy fiskalne mają wiele przydatnych i ciekawych funkcji, które ułatwiają obsługę transakcji, jak choćby możliwość zalogowania się na własny panel, dzięki czemu drukujemy paragony pod swoim imieniem. W sklepach, gdzie zatrudniony jest więcej niż jeden pracownik, lub w których rotacja pracowników jest duża, taka opcja jest szalenie przydatna. Dzięki temu każdy pracownik odpowiada tylko za własne błędy i nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na przykład za nabicie większej ilości towaru w czasie, gdy to nie on obsługiwał daną kasę fiskalną, lub za sprzedanie towaru w innej cenie, niż została umieszczona na metce.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl