Kasa fiskalna zwolnienia

Niedługo może objawić się, że człowiek otrzyma wysoką karę finansową, skoro nie wiedział, że musiał prowadzić ewidencję na kwocie fiskalnej. Teraz konieczność instalacji urządzenia fiskalnego novitus deon e , dotyka tych podatników, których obrót przekroczy 20,000 zł. To bardzo niższy obrót niż w ubiegłych latach. Ministerstwo Finansów, będzie lecieć do tego, żebym tę podstawę ograniczyć, będąc nową listę zawodów, w których handlowcy powinni zainstalować kasę, przed pierwszą sprzedażą. Obecnie każda kancelaria i warsztat muszą posiadać obowiązkowo kasę. W przypadku awarii kasy fiskalnej, gdyby nie dysponujemy rezerwową kasą fiskalną - należy dokładnie zwolnić ze sprzedaży.

Jeżeli podatnik nie posiada kasy fiskalnej, a odpowiedzialny był ją mieć, będzie ukarany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nieprowadzenie "księgi". Co gorsza że zostać pozbawionym uprawniona do odliczenia lub zwrotu z podatku VAT 90% ceny zakupu netto, oraz pozbawionym prosta do odliczenia 30% podatku naliczonego w sezonie nieposiadania kasy. Karę 240 stawek dziennych podatnik otrzyma także za nierzetelne prowadzenie księgi. Mało tego, jeżeli oprócz tego podatnik nie wykaże tej transakcji w zespole w deklaracji VAT zostanie także ukarany karą grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli działalność podatnika dotyczy większości usług transportowych, dystrybucją gazu płynnego, sprzedaży stronie do pojazdów, jest zjednoczona z dostawą sprzętu telewizyjnego czy radiowego zaś tymże całych, części sprzętu fotograficznego - podatnik musi mieć kasę fiskalną. Tak samo jest kiedy zatrzymuje się dostawą wyrobów z metali szlachetnych, przy dostawie danych komputerowych, bądź produktów oddanych do wykorzystania, albo na aukcja. Obowiązek bez sensu na roczny dochód dotyczy również sprzedaż wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, bez względu na dowód PKWIU z dowolnymi elementami. W tymże roku zostanie odebrane rozwiązanie z bycia kasy fiskalnej przedsiębiorcom, którzy dostarczają usługi na myśl osób nieprowadzących działalności finansowej i rolników ryczałtowych. Pod warunkiem, że wszystkie świadczenie podatnika jest dokumentowane fakturą identyfikujące odbiorcę. Również sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach pasażerskich w sukcesie gdy podobna czynność została zrealizowana za pośrednictwem poczty, banku lub całej instytucji. Tak ci podatnicy czyniący tych prac w 2015 roku muszą brać kas fiskalnych po przekroczeniu limitu zwolnienia podmiotowego.