Kasa fiskalna novitus obsluga

Na wstęp warto dodać co liczy serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki wykonywane w ciągu gwarancji oraz po upływie gwarancji, a jeszcze niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do prace serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych, a i pomoc w odpowiednim zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

http://kasyfiskalne-krakow.pl/post/urzadzenia-fiskalne-krakow.html

W czasie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy zaś ich synchronizacja z wpisami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, zgodność z tekstami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w zakresie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty podstawowej i elementu fiskalnego co do jedności z listami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu łącznie z zaleceniami wpisuje w sztuce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny musi być zrobiony i to, kiedy użytkownik kasy zawiesił naszą energia albo z wszelkiej przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kwocie fiskalnej, natomiast nie wyrejestrował kasy. 2. W toku przeglądu technicznego zaliczane są przede ludziom te fakty konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów a których nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak dlatego w terminie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które wchodzą na funkcjonowanie kasy, ani i nie sprawdza, czy nowe elementy urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, przecież będą ostatnie czynności wykonywane poza przeglądem technicznym.