Kasa fiskalna gorzow

Na miejsce Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które prowadzą do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, oraz nie rzadko także do utraty dobrego życia. Do początku może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest wytwarzana, robiona i gromadzona w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich tudzież na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Grup Europejskiej, i branego w towarzystwu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile zajścia w bycie dyrektywy ATEX każde tego standardu urządzenia muszą umieć certyfikat ATEX dodatkowo być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do postępowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób chodzących w centrum narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest przyjmowana do sprzętów posiadających swoje źródło zapłonu, ponieważ w ich przypadku istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej i większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest niezbędnym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z podporządkowania się temu normalni można zastąpić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla pracowników w punktach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuk, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do zakupu handlowego na gruncie Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania oraz higieny pracy i osób odpowiedzialnych.