Jak miec pewnosc o zabezpieczeniach przed wybuchem

Dyrektywa atex jest rozporządzeniem wydanym przez Unię Europejską, która dotyczy wymagań jakie muszą spełniać produkty,  maszyny używane później w strefach zagrożonych wybuchem. Dyrektywa atex zobowiązuje zatem każdego producenta takiego sprzętu do zdobycia odpowiedniego certyfikatu, potwierdzającego zgodność dokumentacji technicznej i stanu urządzenia z rygorystycznymi wymogami bezpieczeństwa, jakie stawia przed produktami.

Dyrektywa definiuje rozmaite oznaczenia, w zależności od typu sprzętu, czy też sposobu jego późniejszego użycia. Istotną sprawą jest też określenie odpowiedniej klasyfikacji strefy zagrożonej wybuchem. Ocenianiem tego zajmuje się specjalna firma, która posiada uprawnienia w zakresie wydawania certyfikatów zgodności produktów z atex.

Dyrektywa atex określa też klasyfikacje grup odpowiednich urządzeń przeciwwybuchowych, odpowiedzialnych za zabezpieczenie sprzętu przed wybuchem, a pracowników przed poważnymi obrażeniami, wraz z możliwością utraty życia.

Niewiele firm w Polsce posiada prawo opiniowania i sprawdzenia produktu i wydawania mu certyfikatu o jego zgodności z dyrektywą atex. Każdy, kto będzie musiał nabyć sprzęt zabezpieczający przed wybuchem lub będący zdatny do użycia w strefie, która zagrożona jest wybuchem musi skupić się przede wszystkim na poszukiwaniu, czy towar posiada odpowiedni certyfikat zgodny z atex.

Przede wszystkim jednak każdy, kto produkuje sprzęt przeznaczony do takich celów musi się w taki certyfikat zaopatrzyć, gdyż jest on, zgodnie z dyrektywą niezbędny do sprzedaży takich produktów. Dzięki zastosowaniu rygorystycznych standardów i odpowiedni dobór firm, które będą mogły zająć się późniejszym opiniowaniem, dyrektywa atex wprowadziła konieczność większej dbałości o produkt, który będzie później używany w strefach szczególnie narażonych na wypadki związane z potencjalnymi wybuchami. Tym bardziej należy mieć pewność, że wzrośnie bezpieczeństwo w wielu miejscach pracy, a tym samym komfort poprawi się. Może to wpłynąć jedynie pozytywnie na rozwój takich przedsiębiorstw, jak i rozwój samych pracowników, co łącznie przekłada się na wymierne korzyści.