Jak funkcjonuje oswietlenie awaryjne led

Tytułowe oświetlenie awaryjne LED jest przeznaczone do wyznaczania wyjść awaryjnych oraz dróg ewakuacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej. Otóż w hotelach, pensjonatach, a także w kwaterach prywatnych obowiązkowo powinno być zainstalowane oświetlenie awaryjne korytarzy i wyjść ewakuacyjnych. Jednak oświetlenie awaryjne żarówkowe pobiera zbyt dużo energii oraz wymaga doprowadzenia zasilania awaryjnego z potężnego akumulatora, częstokroć dodatkowo koniecznym okazuje się stworzenie osobnej instalacji oświetlenia awaryjnego. Na szczęście, na polskim rynku pojawiły się wystarczająco mocne diody LED, które okazały się naprawdę znakomitą alternatywą dla żarówek.

Wspomniane wyżej elektroluminescencyjne diody LED pobierają kilkukrotnie mniej energii, mają wysoką sprawność i niskie napięcie zasilania. Oświetlenie awaryjne LED oprócz oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenia miejsc o szczególnym zagrożeniu, antypanicznego oświetlenia stref otwartych i oświetlenia rezerwowe obejmuje także oświetlenie ewakuacyjne stanowisk pracy w strefie szczególnego zagrożenia, czyli miejsc, gdzie istnieje wysokie prawdopodobieństwo wypadku wśród pracowników lub innych osób w przypadku awarii oświetlenia. Przykładami takich niebezpiecznych sytuacji będą wykopy oraz prace z substancjami toksycznymi lub wybuchowymi. Również w przypadku wykonywania obowiązków przy szybko pracujących maszynach, trzeba stworzyć ewentualność włączenia oświetlenia awaryjnego w sytuacji awarii oświetlenia zwykłego.

cap 816Zobacz opis w pdf

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego LED są wyposażone w układy mikroprocesorowe i połączone magistralą komunikacyjną z jednostką centralną systemu. Niewątpliwą zaletą nowoczesnego systemu oświetlenia awaryjnego LED stanowi fakt, że jest to najczęściej system rozproszony, co oznacza, iż oprawy ewakuacyjne i pozostałe urządzenia wchodzące w skład systemu, posiadają osobne źródła napięcia w postaci akumulatorów. Kompletny system oświetlenia awaryjnego LED składa się z jednostki centralnej, rozdzielaczy tudzież opraw oświetlenia awaryjnego, zaś komunikacja pomiędzy jednostką centralną, rozdzielaczami i oprawami odbywa się po dwuprzewodowej magistrali.