Gastronomia o que e

Płynący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, wykonującego się za pośrednictwem technik powiązanych z myślami psychologicznymi. Stanowi owo gatunek szkolenia pracowników liczący na wykonywaniu procesu decyzyjnego w projekcie odpowiadania ich potrzeb zawodowych, co umożliwia innym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzroście oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego rodzaju zajęcia są coachowie, którzy pracują ze prostymi facetami na innych płaszczyznach np. w związku spośród ich biznesem, rozwojem pracy zawodowej, a jeszcze omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z innymi pracownikami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie rozsądniejszych decyzji, pełniejsze stosowanie ich własnych predyspozycji, określenie naszych planów i skupienie na optymalizacji działań idących do ich dostania. Coaching stanowi proces samodoskonalenia, którego najważniejszym końcem jest poprawienie pewności siebie klienta tudzież okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego inne poglądy i zasoby intelektualne. Pozostałymi częściami charakterystycznymi w ćwiczeniach dla  pracowników w sytuacji coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada dobra wyznaczać klientowi żadnych zasad; nie uczy ludzi, tylko usprawnia im w procesie szacowania się; jest zrobiony na bazie pytań oraz stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; celem jest rozprowadzanie do świadomego wprowadzania zmian.