Era odpylanie

System odpylania znajduje wykorzystanie w branżach przemysłu, przejmujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej również w procesach, gdzie niezbędne jest przesypywanie materiałów sypkich. Przenoszące się cząstki o znacznie niskich rozmiarach są niebezpieczeństwo dla maszyn a dla zdrowia człowieka (większość z nich dysponuje działanie toksyczne), dlatego też dobre sposoby odpylania stanowią istotny fakt w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę miejsca oraz zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być dany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny leczyć nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak również gasić ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim dochodzi do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej również w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zlokalizowany w pokrywie ze pewni nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w styl oczyszczania sprężonym powietrzem zlokalizowany w drzwiczkach oraz wentylator, przydatne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezmiernie ważną czynnością w zespołach odpylających jest ich szczelność - każda szczelina w skutku erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności wzoru i zagrożenia. Kolejnym elementem istotnym w budów jest trwałość materiałów, z których narzędzia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe tworzą ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą wykonywać i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.