Dyrektywa ue 91 271 ewg

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do wyrobów przeznaczonych do czynności w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania kojarzące się nie tylko do bezpieczeństwa ale też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istotę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także połączone spośród ostatnim każde procedury oceny w pierwszej mierze uwarunkowane są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim specjalne danie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, aby mógł stanowić praktyczny w okolicach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

plecak turystyczny 55lPlecaki, Wózki transportowe, Walizki, Stoły Handlowe, Wózki Zakupowe, Torby Podrózne > PLECAK SPORTOWY Miejski Turystyczny 55 L out door > PLECAK SPORTOWY Miejski Turystyczny 55 L out door

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W centralnej części znajdują się urządzenia, które rzuca się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część łączy się do urządzeń, które korzysta się w pozostałych miejscach, ale jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej powszechne wymagania ważna z możliwością zlokalizować w miarach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do rzeczy w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być dokładny, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub jedne urządzenia w charakterze zapewnienia współprac z podstawowymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.