Dobry psycholog krakow sojusznikiem w walce z niepowodzeniami szkolnymi

Na rodzicach dzieci, rozpoczynających edukację szkolną ciąży odpowiedzialne zadanie ukształtowania pozytywnego stosunku do szkoły i obowiązków szkolnych.
Czasami, pomimo starań proces adaptacji i kształcenia nie przebiega pomyślnie. Dziecko nie tylko nie odnosi sukcesów, a wręcz ku rozpaczy rodziców nie spełnia podstawowych wymagań stawianych przez szkołę. Niepowodzenia szkolne dziecka przekładają się na jakość funkcjonowania w grupie rówieśniczej i jego samoocenę.

Niepowodzenia szkolne mają różne podłoże. Często są uwarunkowane przez rozmaite dysharmonie rozwojowe – pewne umiejętności i sprawności dziecka rozwijają się wolniej. Plagą ostatnich lat są również rozmaite zaburzenia w procesie opanowywania nauki czytania i pisania, czyli dysleksja i dysgrafia czy nierzadko spotykane różnego typu afazje (zaburzenia mowy i rozumienia).

Ważne, by w odpowiednim momencie podjąć działania – istotna jest właściwa diagnoza problemu i wybór drogi postępowania, by nauka nie kojarzyła się z przykrym i trudnym obowiązkiem. Nieodzowna w tym celu jest wizyta u specjalisty – psychologa.
Dobry psycholog przeprowadzi diagnozę niepowodzeń szkolnych i obierze właściwą drogę, mające na celu poprawę funkcjonowania w środowisku szkolnym.
W zależności od celu jakiemu ma służyć badanie psychologiczne zastosuje właściwą metodę badawczą.
Zwykle, badanie psychologiczne obejmuje: wywiad z dzieckiem i opiekunami, obserwację zachowań, rozmowę psychologiczną. Bywa również, że okoliczności wymagają zastosowania tzw. eksperymentu psychologicznego oraz testów np. badających potencjał intelektualny.

Na szczęście wizyta u psychologa nie jest już tematem tabu, jest częścią profilaktyki dbałości o zdrowie psychofizyczne dziecka. Warto korzystać z tego typu konsultacji, by uniknąć błędów, które mogą rzutować na przyszłość dziecka.